BM-4000 Support

BM-4000 Cloud FAQ – Việt

Questions about Cloud Service
1. Tôi có cần phải connect Wifi khi sử dụng Cloud không?
2. BM-4000:   Nếu trên Touch Monitor thấy message “Connect Error” (Cloud > Download List) có nghĩa gì?
3. BM-4000:   Nếu trên Touch Monitor thấy message “Connect Error” (Cloud > Download List) có nghĩa gì?
4. Làm sao đăng ký (register) Cloud account?
5. Sau khi tôi đăng ký, khi nào Cloud account của tôi sẽ activate?
6. Dịch vụ Free Cloud Download của tôi là bao lâu?
7. BM-4000:   Làm sao tôi sử dụng Cloud Service với Best Media APP?
8. BM-4000:   Cloud account của tôi đã activate, nhưng tôi không thể download bài hát dùng APP?
9. Cách vào Cloud list?
10. Làm sao search và tải bài hát trên Cloud?
11. Làm sao control “Downloading List”?
12. List đã tải save ở đâu?
13. Sau khi tôi download bài A trên Cloud, tại sao tôi không thể tìm lại bài A trên Cloud List vậy?
14. Tôi muốn tìm new song list?
15. Tôi có thể dùng APP để xóa bài đã download từ Cloud được không?
16. BM-4000:   Cách xóa bài hát tôi đã tải từ Cloud?
17. Tôi có một vài bài rất yêu thích, nhưng tôi không tìm được trên Cloud. Làm cách nào tôi đề xuất bài hát đó?

Useful Link:

———————————————————
1. Tôi có cần phải connect Wifi khi sử dụng Cloud không?

 •  Vâng, BM-4000 cần phải connect Wifi để load Cloud list vào máy của bạn. Xin  xem cách setup Wifi.
  Top

2. BM-4000:   Nếu trên Touch Monitor thấy message “Connect Error” (Cloud > Download List) có nghĩa gì?

 • Có nghĩa là máy bạn chưa connect với Cloud Server của chúng tôi. Trước khi dùng Cloud, bạn hãy liên lạc chúng tôi để đăng ký activate Cloud Service. Nhấn vào đăng ký Cloud. Bạn cũng check nếu máy đã connect Wifi chưa.
Top

3. Bm-4000:   Nếu trên Touch Monitor thấy message “Connect Error” (Cloud > Download List) có nghĩa gì?

 • Khi máy mới turn on, BM-4000 sẽ load Cloud list từ server của chúng tôi. Xin hãy để máy chạy thêm vài phút trước khi sử dụng Cloud. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể chọn bài hát trên hard drive and hát trước.
  Top

4. Làm sao đăng ký (register) Cloud account?

 • Có 3 cách register:   – cần Serial number của máy
 1. Register online –>  online registration form
 2. Nhắn tin tên bạn và Serial number đến 909-978-7784
 3. Email tới info@bestmediausa.com
Top

5. Sau khi tôi đăng ký, khi nào Cloud account của tôi sẽ activate?

 • Nếu bạn đăng ký online, chúng tôi sẽ activate account của bạn trong 1-2 ngày. Chúng tôi sẽ gởi cho bạn thông cáo rằng account của bạn đã sẵn sàng.
 • Nếu bạn liên lạc bằng phone hoặc nhắn tin, chúng tôi sẽ activate account của bạn trong 1-2 ngày. Khi account của bạn đã sẳn sàng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua điện thoại hoặc nhắn tin.
  Top

6. Dịch vụ Free Cloud Download của tôi là bao lâu?

 • Khi bạn mua máy BM-4000, bạn sẽ hưởng được 1 năm dịch vụ miễn phí Cloud download. Sau 1 năm, nếu bạn vẫn còn muốn sử dụng dịch vụ Cloud, bạn có thể mua subscription hàng năm ($95/1 năm)
 •  Xin đăng ký trong 30 ngày sau khi mua máy để bắc đầu dịch vụ miễn phí của bạn. Click link đăng ký. 
  Top

7. BM-4000:   Làm sao tôi sử dụng Cloud Service với Best Media APP?

 • Xin làm theo cách như sau:
 1. Đăng ký serial máy của bạn với chúng tôi để activate dịch vụ Cloud.
 2. Mở máy BM-4000, xin xác nhận máy connect Wifi
 3. Download Best Media APP, và link app với BM-4000
 4. Trên App: Tôi > Cloud List > chọn ngôn ngữ bài hát > search và tap “Download” kế tên bài hát
 5. Bài download sẽ bị send vào trang “Download List” chờ đợi tải > xem percent download của bài hát.
  Top

8. Cloud account của tôi đã activate, nhưng tôi không thể download bài hát dùng APP?

  • BM-4000:
  • Xin hãy xác nhận Best Media APP đã link với BM-4000 chưa bằng cách check icon “Đã liên kết” trên góc trái
  • Tắt và restart APP > check Cloud List. Hoặc Restart BM-4000 và chờ Cloud list load lại
  • Note: sau khi máy restart, xin hãy chờ ít nhất 5 phút để máy tải Cloud list trên server vào BM-4000.Nếu bạn vẫn không thể tải bài hát trên Cloud, xin  liên lạc chúng tôi.
   Top

9. Cách vào Cloud list?

  • BM-4000:
  • Best Media APP: Tôi > Cloud List / Download List
  • Touch Monitor: Home > Trang 2 > Cloud / Download List
   Top

10. Làm sao search và tải bài hát trên Cloud?

  • BM-4000:
  • APP: Tôi > Cloud List > chọn ngôn ngữ bài hát > nhập tên bài hát > tap “Download” icon kế tên bài hát.
  • Touch Monitor: Home > Trang 2 > Cloud > chọn ngôn ngữ bài hát > nhập tên bài hát bằng keyboard > tap “mũi tên” icon để tải bài hát.
   Top

11. Làm sao control “Downloading List”?

  • BM-4000:
  • APP: Tôi > Download List > list bài đang chờ tải > Nhấn nhẹ vào tên bài hát sẽ hiên ra option>  chọn  xóa/pause/ưu tiên.
  • Touch Monitor: Home > Trang 2 > Cloud > chọn “Download List” > list bài đang chờ tải > select your desire option: chọn  xóa/pause/ưu tiên
   Top

12. List đã tải save ở đâu?

  • BM-4000:
  • APP: Tôi > Download List > tap “Download” icon trên góc phải > list bài đã tải
  • Touch Monitor: Home > Trang 2 >Cloud > chọn “Download List” > chọn “Downloaded” tab > list bài đã tải
   Top

13. Sau khi tôi download bài A trên Cloud, tại sao tôi không thể tìm lại bài A trên Cloud List vậy?

  • BM-4000:
  • Trước khi bạn tải, bài A sẽ xuất hiện trên Cloud list -> có nghĩa là Hard Drive của bạn chưa có bài hát này.
  • Sau khi bài A đã tải từ Cloud, bài A sẽ không còn xuất hiện trên Cloud List -> để bạn không cần download duplicate bài hát đó. Bài A đã được send vào song library trên Hard Drive bạn.
  • Cách search bài A:  Home > search bằng Singer/ Song name
   Top

14. Tôi muốn tìm new song list?

15. Tôi có thể dùng APP để xóa bài đã download từ Cloud được không?

  • BM-4000:   Best Media APP chỉ thiết kế cho chọn nhạc, tải danh sách từ BM-4000. Để tránh tình cờ xóa bài hát, Best Media APP không có chức năng xóa bài hát.
   Top

16. BM-4000:   Cách xóa bài hát tôi đã tải từ Cloud?

 • – Có 2 cách xóa bài hát:  dùng remote control hoặc Touch Monitor
 1. Dùng Remote control: Dùng Remote control:  Nhấn “System” > chọn “Xóa / thêm bài hát > “Xóa Thông Minh” :
 •     – Nếu bạn biết song ID:  nhấn “5” Xóa bằng Song number > nhập song ID > nhấn “Enter” để xóa. (mỗi lần xóa 1 bài)
 •    – Nếu bạn biết tên bài hát:  nhấn “1” All songs > nhấn “Vocal/nonvocal” để xem hướng dẫn > chọn bài muốn xóa > nhấn  “Next” khi bạn có thể bắc đầu delete (bạn có thể delete nhiều bài cùng lúc)

        2. Dùng Touch Monitor: Home > chọn bài bằng Singer/Song Name > tap “Delete” icon kế tên bài hát > bài hát đó sẽ được đưa vào trang “Delete List” > tap “Service” trên góc phải > tap “Delete List” > tap “confirm” để delete bài hát đó vĩnh viễn

Top

17. Tôi có một vài bài rất yêu thích, nhưng tôi không tìm được trên Cloud. Làm cách nào tôi đề xuất bài hát đó?

 • Bạn có thể send tên bài hát và ca sĩ cho chúng tôi. Ban collect nhạc của chúng tôi sẽ tìm những bài đó. Khi chúng tôi đã tìm được, chúng tôi sẽ upload lên Cloud.
 • – xin điền Contact Form
 • – Email:   bạn có thể email tên bài hát và ca sĩ đến info@bestmediausa.com.
 • – Touch Monitor:   tap “Service” > “Msg Feedback” >  nhập tên bài hát và ca sĩ > send
  • Nếu Bạn muốn nhận tin tức bằng email, xin hãy nhập email address vào “Msg Feedback” khung comment. Thank you.
Top

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s