BM-4000 Support

BM-4000 Record Song from USB (Viet)

Record and Play Songs trong USB

a. Format USB
b. Play nhạc trong USB
c. Add nhạc trong USB
d. Xóa nhạc

——————————————-

I. Format USB

1A. Chuẩn bị:

*Music file: support format: VOB, MKV, AVI, MP4, MPEG2, WMV) – Không support MIDI

* Lưu ý: BM-4000 chỉ là máy karaoke, không phải máy làm nhạc.
Nếu bài hát của bạn là Karaoke (2 audio channels), thì bạn có thể switch có lời hoặc không lời. Nếu bài hát của bạn là MTV (1 audio channel), thì bạn không thể switch tại vì version này chỉ cho bạn xem thôi.

1B. Format USB:     (*Hãy backup USB trước khi format)                               

– Format on Window: (Hình 1-2)
1. Gắn USB vào computer
2. Nhấn “Start”, chọn “My Computer” > Right click vào tên USB
3. Chọn “Format” > Chọn “FAT32” > Check box “Quick Format”
4. Chọn “Start” và “OK”

Format on Mac:
1. Gắn USB vào Mac
2. Chọn “Finder” > “Application” > “Utilities”> “Disk Utility”
3. Chọn USB bên trái Disk Utility (Xin hãy chọn root của USB flash drive)
4. Chọn “Eraser” bên phải > Chọn “Format” drop down menu
5. Chọn “FAT32” > Nhấn “Erase” và nhấn “Erase” confirm
6. Mac sẽ reformat USB.

—-Hình 1—–    

—–Hình 2—-

1C. Copy nhạc vào USB:

– Sau khi format, copy nhạc vào USB

Top

II. Play songs trên USB

a. Dùng Remote: 

Nhấn “KOD/DVD” > Trang USB > Chọn option > Play nhạc (Hình 3)
– Video: video list trong USB  – Chọn và play nhạc theo thứ tự
– Picture: photo list
– Music: audio list
– Dir. Mode: list tất cả file trong USB (theo ABC thứ tự) – nhấn “Enter” và chọn bài hát bạn muốn play
– Nhấn “Return” exit, trở về trang AutoPlay.

—–Hình 3—-

b. Bằng Touch Monitor:(Hình 4-6)

Home > Trang 2 > tap “USB Play”> tap vào USB (bên trái) > tap “Video/Audio” chọn theo thể loại> tap tên bài hát để play. (Hình 5)
– Trên Touch Monitor, bạn có thể fast forward /backward bài hát. (Hình 6)
– Chức năng này chỉ cho bạn xem file trong USB USB. Nếu bạn muốn record bài hát vào hard drive, bạn phải dùng remote control.

—–Hình 4—-

—–Hình 5—-

—–Hình 6—-

Top

III. Record nhạc vào USB

Có 2 cách record nhạc vào BM-4000 (bài hát của bạn download)

 1. Quick Record: record cách nhanh nhất, không cần điền tư liệu. Máy sẽ tự cho số bài hát. (chỉ có thể search nhạc bằng số ID)
 2. Detail Record: bạn phải điền tư liệu bài hát (tên ca sỹ, tên bài hát). Sau khi nhập tư liệu, bạn có thể tìm bài hát bằng tên ca sỹ/ bài hát trên Touch Monitor và iPad/ Android app.

– Đừng quên bạn nên sync với Best Media app

—–Hình 7—-

3A. Quick Recording Songs
 1. Gắn USB vào BM-4000
 2. Chọn “System” > Nhập PW: 888888
 3. Chọn “Thêm/Xóa Bài Hát” > Nhấn “5” – USB Save Song
 4. Bên trái, USB xuất hiện là “disc0”, nhấn “Enter” vào list (Hình 8)
 5. Chọn “Enter” để select (check mark) video(s) bạn muốn record. (Hình 9)
 6. Chọn “Play/Pause” để record
 7. Chọn “1 – Quick Recording” bắc đầu record

*Lưu ý: máy sẽ set số ID cho bài hát, bạn nên record số ID để dễ chọn nhạc (range: 0500000-05499999)

—–Hình 8—-

—–Hình 9—-

3B. Detail Recording Songs

1. Làm theo Quick Record Song 3A ( Step 1-6 ) > Nhấn “2 – Detail Recording”
2. Nhập tư liệu bài hát. (xem chữ xanh, khung đỏ trên hình 10)
– Dùng “Lên/Xuống” lựa chọn, dùng “Trái/Phải” chọn thể loại
– Dùng “Input Lang” nhập chữ (ABC, abc, pinyin, 123, symbol)
3. Nhấn “Enter” System sẽ nhảy qua bài kế tiếp (nếu bạn chọn nhiều bài cùng lúc)
4. Sau khi nhập tư liệu, Nhấn “Start” bắc đầu record (Hình 11)
5. Nhấn “Return” sau khi record xong, system sẽ saved.

*Nhớ ghi xuốnng số ID bài hát và tên bài hát
*Nếu bạn có chọn thể loại bài hát, (như Thiếu nhi, Sinh Nhật) bạn sẽ thấy bài hát đó khi vào trang thể loại
*Nhạc Việt chỉ có thể nhập theo chữ Anh.

Top

—–Hình 10—

—–Hình 11—

3C. Data Add Song ( Upgrade Nhạc )

Nhạc Việt:   Best Media có upgrade nhạc theo season (1000 bài hát /1 season) cho nhạc Việt. Nhưng bạn chỉ có thể dùng Hard Drive upgrade song vì số lượng nhạc và size quá lớn. Bạn có thể gọi Best Media và gởi máy về upgrade.

Nhạc Hoa:    Nếu bạn upgrade nhạc Hoa (4 Quarter/ 1 năm), 150 bài hát/ Quarter. Bạn có thể order USB với nhạc mới hoặc gởi USB để office chúng tôi thêm nhạc.
Xin vào Home page > Service > New Song List xem song list mới nhất.

Cách dùng USB:

 1. Sau khi nhận được USB với nhạc mới, trước tiên bạn nên backup file vào computer.
 2. Gắn USB vào BM-4000
 3. Nhấn “System” > “Thêm/Xóa Bài Hát” > “Lượng Thêm Bài Hát” (Hình 12)
 4. Máy sẽ bắc đầu copy bài hát vào Hard Drive (Hình 11)
 5. Khi copy xong, trở về trang Autoplay, nhập số ID bài hát và chech nhạc mới.

*Trước khi gởi USB, xin gọi cho chúng tôi để xác nhận size của USB vì có một số quarter cần storage lớn.

—–Hình 12—

Top

IV. Xóa Bài Hát

4A. Smart Delete Function

Bạn có thể xóa bài hát trong máy BM-4000. Nhưng lưu ý là bạn sẽ không cần bài hát đó nữa. Vì sau khi xóa, bạn không thể recover bài hát đó nữa. Nếu bạn cần recover, xin hãy gọi hãng Best Media.

 1. Nhấn “System” > “Thêm/Xóa Bài Hát” > Chọn “Xóa Bài Hát Thông Minh”
 2. Chọn option bạn muốn xóa

Ví dụ:     Nhấn 5 – Xóa bằng số ID > Nhập Song ID > Nhấn “Enter” xóa bài hát
video instruction:  How to Delete song

4B. Delete by Data

Chuẩn Bị: xóa bằng data
1. Gắn USB vào BM-4000
2. Nhấn “System” > “Thêm/Xóa Bài Hát” > Chọn “Lượng Xóa Bài Hát”
3. Máy sẽ load và xóa bài hát trong Hard Drive
4. Nhấn “Return” trở về trang AutoPlay. Nhập số ID check bài hát đã xóa

4C. Xóa Bằng Touch Monitor:
 1. Chọn bài hát: Home > “Song name” > Tìm bài hát bạn muốn xóa > Tap “Thùng rác” kế tên bài hát > Bài hát đó sẽ add vào “Delete List”
 2. Xóa bài hát vĩnh viễn: Home > “Phục vụ” > “Delete List” > List song cần xóa > tap “Confirm Delete” góc dưới khẳng định xóa vĩnh viễn.

Back to Top

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s