BM-4000 Support

BM-4000 My Favorite (Viet)

I. Bài Yêu Thích (video instruction)

– By Remote control
Part 1: Resister account
Part 2: Add to Favorite/ Play song/ Delete song from list

– By Remote Control

– By Touch Monitor (optional)

**BM-3000 & BM-4000 “Add to My Favorite”  using Remote control are the same。(User Manual page 23)


II. Guideline

a.   By Remote Control
b.   By App
c.   By Touch Monitor (optional)

———————————————————-

A. By Remote Control:

*Mỗi 1 password trong Favorite là 1 account.

1. Đăng ký account
a. Nhấn “Menu” trên remote control
b. Chọn “7” My Favorite
c. TV màng ảnh vào trang đăng ký (Pic 1)
*Trang này chỉ có thể đăng ký account mới hoặc log in accout, không thể xóa account.
d. Nhập số. (Ex: “11111” )
e. Dùng Trái/Phải chọn highlight “Register” > Nhấn nút “Enter”

—-Pic 1—-

2. Add, xem list, và xóa bài hát trong list Favorite
a. Sau khi accout đã set, bạn có thể nhấn “Return” trở về Menu bắc đầu search nhạc.
*Ví dụ:
Bạn có thể chọn “Ngôn Ngữ” > “Mandarin” > Dùng “Trái/Phải” Chọn “Collect” trước > Nhấn nút “1-7” add bài hát vào Favorite. Những bài hát này đã add sẽ highligh màu vàng. Bạn cũng có thể dùng “Page Up/Down” nhảy qua trang khác

Hình:    Trên trang ca sỹ > Dùng Trái/Phải chọn “Collect” > Nhấn “5” add bài hát đó vào Favorite (Pic 5). Lưu ý highlight là “Collect”, không phải “Request”
Top

Note:
Col. – có nghĩa là “collect” – add bài hát vào trang Favorite
Req. – có nghĩa là “play” – request play bài hát này, add bài hát vào queue list.

Top

—-Pic 2—-

Under singer’s page: (pic 3)
– Yellow highlight -> bài hát đã add vào Favorite
– Khi bạn collect bài hát vào Favorite, số ID của bài hát sẽ xuất hiện (red circle below)

—-Pic 3—-

b. Xem Favorite list:
–  Nhấn “Menu” > Chọn “7” My Favorite >
–  Nhập số account và xem list của accout đó
c. Xóa bài hát trên Trang Favorite (pic 4)
–  Log in vào Trang Favorite
–  Nhấn “C” (Clear)  kế bên số 0
–  Nhấn “1-7” để chọn bài bạn muốn xóa
*Nếu bạn muốn xóa thêm, hãy nhấn “C” lần nữa và chọn bài hát bạn muốn xóa. Mỗi lần chỉ có thể xóa 1 bài hái.

Note:
Col. – có nghĩa là “collect” – add bài hát vào trang Favorite
Req. – có nghĩa là “play” – request play bài hát này, add bài hát vào queue list.
Del. – có nghĩa là xóa bài hát/ remove bài hát trên list.

—-Pic 4—-

3. Xóa Favorite account
–  Vào trang Favorite
–  Dùng nút Lên/Xuống chọn “Log Off” (Pic 5)
–  Nhấn “Enter” xác nhận xóa Favorite Account

—-Pic 5—-

4. Đăng ký nhiều Account
Bạn có thể đăng ký nhiều account cho mỗi thành viên trong gia đình
– Ví dụ, bạn đã có account “11111”, bạn có thể đăng ký account “33333”
–  Nhấn “Menu” > Chọn “7” My Favorite > Nhập Accout mới

*Nếu bạn đã set up nhiều account Favorite. Mỗi lần bạn chọn bài hát và add vào Favorite, máy sẽ hỏi bạn vào account nào. Bạn phải nhập số account bạn muốn add vào. Nếu bạn muốn đơn giản và add Favorite nhanh hơn, thì chúng tôi đề nghị bạn set 1 -2 account thôi.

Top

—————————————————–

B. By APP

Favorite: tap “Tôi” > Bài Yêu Thích > list bài yêu thích (mỗi device chỉ có 1 favorite list)

Add song mở app > tap “chọn” > tìm bài hát > tap nhẹ vào bài hát sẽ hiện line 2> tap “Favorite” (hình 6 – trái)
Play song Favorite > tap “request” to play song
Remove song Favorite > tap nhẹ vào bài hát sẽ hiện line 2 > tap “unfavorite” (hình 6 – phải)

—-Pic 6—-

 Top
C. By Touch Monitor (optional)

Set up account: (Hình 7)
– Home > Home page 2 > tap “My Favorite”
– Nhập số mới đang ký Favorite account (ex: 123456) > OK
*Lưu ý: số account này sẽ xuất hiện dưới icon “Thu âm”. Nếu bạn tap vào “Trái tim” kế tên bài hát (hình 7) > bài hát sẽ được add vào Favorite

– Bạn có thể create nhiều account: Trên trang Register (hình 8), tap “Delete” icon xóa số cũ và nhập số mới > OK
*Trang Register chỉ cho bạn đăng ký số account mới hoặc login account khác. Trang này không thể xóa account vĩnh viễn. (hình 8)

1. Add vào Favorite – Home > chọn “Tên Ca Sỹ/ Tên bài hát” > search bằng bàng phím > Kế tên bài hát, tap “Hình Tim” > bài hát đó sẽ được add vào Favorite. (hình 7)
2. Xem List – Home > Trang 2 > “My Favorite” > xác nhận số account > OK
3. Play song – Trên list Favorite > tap tên nhạc play
4. Remove song – Trên list Favorite > tap “X” remove song trên list
5. Xóa account – Home > Trang 2 > lưu ý số account hàng 2 (dưới “Thu âm”) > tap “log out” xóa account vĩnh viễn (hình 8)

—-Pic 7—-

—-Pic 8—-

Top

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s