BM-4000 Support

BM-4000 Connect to App (Viet)

WIFI Mode & Router Mode

Method 1 – Setup via WIFI Mode
a. Setup
b. Connect via:   – QR code 
c. Connect via:   – search room
d. Sync app &  Thay Ngôn Ngữ

Method 2 – Setup via Router Mode
a. Mode 1 – via Built in Wifi
b. Mode 2 – via Hotspot
c. Synch app  &  Thay Ngôn Ngữ

——————————————————-

Method 1: WIFI Mode

Required: – WIFI Router
– iPad /iPhone / Android Tablet (compatible)
*Xin hãy gắn antenna để Wifi signal lang rộng hơn, xa hơn.

Step 1 – Tải APP
– Vào trang web: http://www.bestmediausa.com > chọn “Karaoke Player” > BM-4000
*Trên iOS: APP store > Search: “BestMedia” > chọn “iPhone only” > Best Media >  Install

*iPhone & iPad dùng chung 1 app

*Xin xác nhận BM-4000, iPad/Android connect cùng 1 Wifi Router.

Step 2 – Connect BM-4000
1. Nhấn nút “System” > Password: 888888> “Hệ Thống Cơ Bản” > “Wifi Set -> “Wifi Mode” (Pg 5/5)
– Dùng nút Trái/Phải chọn Wifi Mode – Use “Lên/Xuống” chọn Wifi network


2. Nhấn “Enter” và chọn Wifi Network nhà bạn > Nhập Wifi Password
– Dùng Trái/Phải chọn ## trên keyboard, chọn “连线” (kế chữ “m”)
– Nếu bạn vẫn không tìm được network, Nhấn “Return” trở về trang trước và vào trở lại trang Wifi. Máy sẽ tự tìm lại.


3.Khi máy đã vào được network thì BM-4000 sẽ  nhận được IP mới address, nhấn  “Return” trở về trang WIFI.
4. Nhấn “Return” trở về trang ca hát, máy sẽ tự saved.

Cách kết nối :

Step 3connect via QR code
1. Mở APP “Best Media,” tap icon “Disconnect” (!) trên góc trái

2. APP yêu cầu scan QR code
– Bằng Remote: nhấn “Menu” trên Remote, QR code sẽ hiện trên màng TV, scan QR code và connect.
– Bằng Touch Monitor: tap hình “cellphone”  (dưới góc phải), scan QR code

*By Remote: xem Bar Code góc phải

*By Touch Monitor: scan Bar Code step 2 box vàng


3. Bạn sẽ thấy: “đang kết nối” -> “đã kết nối” (check mark) – > Kết nối thành công
4. Sync Song List: Tap “Tôi” trên App (dưới góc phải) > “Setting” > “Download” > tap ” Download” -> sync list trên App với BM-4000.
5. Sau khi sync, bạn có thể chọn nhạc và sử dụng app.

 Top

Step 4 – connect via Search Room
Nếu bạn không thể connect bằng QR code, sau cách thực hành (Method 1 WIFI Mode step 1-2), xin làm theo cách sau đây:
– Mở app > tap “Disconnected” trên góc trái > vào trang camera > tap “Search” (trên góc phải) bắc đầu tìm phòng > tap “Connect” kế bên số # và IP address.

   

Step 5 – sync song list trên APP
– Tap “Tôi” (dưới góc phải) > “Setting” > “Download” > tap ” Download” -> sync song list với app. (nên để thiết bị gần BM-4000 để dễ nhận signal. Sau khi sync, bạn có thể ngồi xa)
– Sau khi song list updated, bạn có thể bắc đầu chọn nhạc.

– Check IP trên Touch Monitor: Phục vụ > IP

Note: Xác nhận Client Connect: connect vào network nhà bạn. Nếu bạn không thấy Wifi connection có nghĩa là machine của bạn chưa connect.

Top

——————————————————————–

Method 2: Router Mode A – Built in Wifi

*Lưu ý: khi dùng cách này, bạn không thể browsing trên web, bạn chỉ có thể dùng Best Media app để chọn nhạc thôi.
*Cách này không cần connect Wifi. Tại vì Built in WIFI sẽ tự phát ra signal. Tuy vậy, signal chỉ phát ra trong phạm vi nhỏ, cho nên khi dùng iPad, hoặc smart phone, bạn nên đứng gần máy mới đọc được signal.

Step 1 – Tải APP – xin làm theo Method 1 (step 1)

Step 2 – Thay đổi setting
1. Nhấn “System” > “Hệ Thống Cơ Bản” > “Wifi Set” (trang 5/5) > Dùng nút Trái/Phải chọn “Router Mode” – dùng nút Lên/Xuống chọn option
2. Nhấn nút “Return” activate Router mode > trở về trang  WIFI (5/5)
3. Highlight IP > Nhấn nút “C” để xóa IP address (ex: 192.168.1.100)
4. Nhấn “Return” thêm lần nữa để save setting > “Hệ Thống Cơ Bản” > WIFI page
5. Router sẽ tự cho số IP mới (không giống số lúc đầu)
Ex:  IP cũ: 192.168.1.100     ->       IP mới: 192.168.1.220
6. Nhấn “Return” trở về trang ca hát, setting sẽ tự saved

Step 3 – connect APP
1. Mở setting trên thiết bị phone hoặc tablet > WIFI > chọn “BM-4000_XXXX”
2. Nếu BM-4000_XXXX hỏi password, hãy nhập “87654321”và tap “Join”
3. Mở “Best Media” app, connect bằng Search room (step 4 of method 1)
+ connect bằng Search Room:
– Mở Best Media app > tap “Disconnected” trên góc trái > vào trang camera > tap “Search” (trên góc phải) bắc đầu tìm phòng > tap “Connect”khi bạn thấy số phòng và IP Address.
+ Sync song list với máy
– Tap “Tôi”  (dưới góc phải) > “Setting” > “Download” > tap “Download” -> bắc đầu sync song list. (nên để thiết bị gần BM-4000 để dễ nhận signal. Sau khi sync, bạn có thể ngồi xa)

*Thay đổi mật mã của Bm-4000_XXXX
1. Hệ Thống Cơ Bản > highlight “Wifi Set -> Router” > Nhấn “Enter”
2. Dùng nút Trái/Phải chọn Password: [OFF] / [87654321]
3. Chọn [87654321]: dùng “C” xóa số cũ > nhập mật mã mới
4. Nhấn “Return” trở về trang ca hát và save setting

*Nếu bạn không thấy “BM-4000_XXXX”, làm theo những cách sau:
1. Scan QR code method (step 3 of method 1)
2. Search room method (step 4 of method 1)
3. Connect CAT5 ( dây internet) từ BM-4000 (LAN) đến WIFI router.* (Method 3)
4. Tắc và Mở má BM-4000. Connect bằng QR code/ Room search.

——————————————————————–

Method 3:  Router Mode B – Hotspot

*Lưu ý: Khi sử dụng cách này, bạn có thể browsing trên web và dùng app.
*Xin xác nhận BM-4000, iPad/Android connect cùng 1 WIFI Router.

Chuẩn bị: – WIFI Router – Dây Internet CAT5*
– Thiết bị Phone/ Tablet

Step 1 – Connect dây Internet CAT5 từ BM-4000 (LAN) đến WIFI Router (như hình)

Step 2 – Thay đổi setting
1. Nhấn “System” > “Hệ Thống Cơ Bản” > “WIFI Set” (trang 5/5) > Dùng nút Trái/Phải chọn “Router Mode” – dùng nút Lên/Xuống chọn option
2. Nhấn nút “Return” activate Router mode > trở về trang  WIFI (5/5)
3. Highlight IP > Nhấn nút “C” để xóa IP address (ex: 192.168.1.100)
4. Nhấn “Return” thêm lần nữa để save setting > “Hệ Thống Cơ Bản” > WIFI page
5. Router sẽ tự cho số IP mới (không giống số lúc đầu)
Ex:  IP cũ: 192.168.1.100     ->       IP mới: 192.168.1.220
6. Nhấn “Return” trở về trang ca hát, setting sẽ tự saved

Step 3A – connect APP – simple
1. Mở Setting trên thiết bị phone/tablet > WIFI > xác nhận là connect với Router WIFI
2. Mở “Best Media” app, connect bằng Search room (step 4 of method 1)
+ connect bằng Search Room:
– Mở Best Media app > tap “Disconnected” trên góc trái > vào trang camera > tap “Search” (trên góc phải) bắc đầu tìm phòng > tap “Connect”khi bạn thấy số phòng và IP Address.
+ Sync song list với máy
– Tap “Tôi”  (dưới góc phải) > “Setting” > “Download” > tap “Download” -> bắc đầu sync song list. (nên để thiết bị gần BM-4000 để dễ nhận signal. Sau khi sync, bạn có thể ngồi xa)

HOẶC LÀ

Step 3B – connect APP – hotspot
1. Mở setting trên thiết bị phone hoặc tablet > WIFI > chọn “BM-4000_XXXX”
2. Nếu BM-4000_XXXX hỏi password, hãy nhập “87654321”và tap “Join”
3. Mở “Best Media” app, connect bằng Search room (step 4 of method 1)
+ connect bằng Search Room:
– Mở Best Media app > tap “Disconnected” trên góc trái > vào trang camera > tap “Search” (trên góc phải) bắc đầu tìm phòng > tap “Connect”khi bạn thấy số phòng và IP Address.
+ Sync song list với máy
– Tap “Tôi”  (dưới góc phải) > “Setting” > “Download” > tap “Download” -> bắc đầu sync song list.

*Thay đổi mật mã của Bm-4000_XXXX
1. Hệ Thống Cơ Bản > highlight “Wifi Set -> Router” > Nhấn “Enter”
2. Dùng nút Trái/Phải chọn Password: [OFF] / [87654321]
3. Chọn [87654321]: dùng “C” xóa số cũ > nhập mật mã mới
4. Nhấn “Return” trở về trang ca hát và save setting

 Top

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s